ELMARK
 1. 0 Korpa (0 Artikli)
  Prazna korpa

GARANCIJA


 

 

Svi proizvodi imaju pravnu garanciju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)“. Proizvodi koje prodaje ELMARK GROUP DOO su potpuno novi i u orginalnom pakovanju. Garanciju bilo kojeg proizvoda je moguće provjeriti na stranici proizvoda.

 

Kupac ne može koristiti garanciju u sljedećim slučajevima:

 

- U slučajevima popravke proizvoda od strane neovlaštenog lica,

- Oštećenja usled neodgovarajuće ugradnje, upotrebe i održavanja proizvoda

- Ugradnje neoriginalnih dijelova,

- Nemarnog rukovanja koje ima za posljedicu mehanička ili estetska oštećenja

- Greške koje napravi strano tijelo ubačeno u proizvod

- Oštećenja nastalo dodirom sa vodom, kondezujućom vlagom, udarom groma ili višom silom, kao i oštećenja nastala usljed lomova, grebanja, prašine, gorenja ili ostalih neprimjerenih radnji,

- Kod uništenja proizvoda

- Gubitka prodajnog dokumenta (potvrde ili računa)

- Gubitka garantnog dokumenta.

Garancija ne pokriva komponente proizvoda sa određenim garantnim rokom: baterije, zalihe itd.

U slučaju kada proizvod dolazi sa zasebnim garantnim dokumentom, ta garancija je važeća. U protivnom vrijedi garancija koja se nalazi na stranici proizvoda.

Za više informacija molimo provjerite Opšte uslovi

 

PRODUŽENA GARANCIJA

!!!  Ovi uslovi su za krajnje kupce, koji proizvode koriste za njihovu namjenu i ne kupuju ih za dalju prodaju. Uslovi produžene garancije nisu važeći za partnere i distributere koji imaju ugovor o saradnji sa ELMARKom.

Produžena garancija je važeća za sve proizvode ELMARK brenda, koji su prezentovani u katalogu ELMARK rasvjeta i ELMARK elektro i ako proizvod nema oznaku  limited offer/until supplies last

Korisnici koji žele koristiti produženu garanciju moraju:

-imati kupljen ELMARKov proizvod nakon 01.12.2017

-biti registrovani kupci na https://bih.elmarkstore.eu/produžena-garancija-page542 sa popunjavanjem svih traženih zahtjeva

-morate biti registrovani do 14 dana nakon kupovine

Produžena garancija sadrži iste uslove kao i standardna garancija.

Garancija je važeća samo u slučaju ako su informacije tokom registracije tačne, te primljene od strane ELMARKa.

Nakon registracije o kupovini, korisnik će dobiti mail sa jedinstvenim brojem, kojim potrvđuje registraciju.

Sa zahtjevom u okviru produžene garancije, korisnik mora priložiti dokument o kupovini proizvoda, email-potvrdu o registraciji za produženu garanciju i zahtjev za proizvod.

Samo kupac može koristiti produženu garanciju.

Niko kao što su predstavnici, distributori ili trgovci nemaju pravo na izmjenu, promjenu ili produžavanje standardne ili produžene garancije u sklopu ELMARK-a, bez obzira na razloge.

 • ELMARK nudi standardnu proizvodnu garanciju od 10 godina. Za ovaj proizvod nema opcije produžene garancije.
 • ЕLMARK nudi standardnu proizvodnu garanciju od 7 godina. Za ovaj proizvod nema opcije produžene garancije. Kada je kupljeni proizvod namenjen za industrijsku upotrebu, njegova garancija traje 3 godine.
 • ELMARK nudi garanciju od 5 godina za standardnu proizvodnju i produženu garanciju od 2 godine u okviru registracije kupovine na adresi: https://bih.elmarkstore.eu/produžena-garancija-page542 Kada je kupljeni proizvod namenjen za industrijsku upotrebu, njegova garancija traje 3 godine.
 • ELMARK nudi garanciju od 5 godina za standardnu proizvodnju i produženu garanciju od 2 godine u okviru registracije kupovine na adresi: https://bih.elmarkstore.eu/produžena-garancija-page542
 • ELMARK nudi 3 godine standardnu garanciju za proizvodnju i 4 godine produženu garanciju u okviru registracije kupovine na adresi: https://bih.elmarkstore.eu/produžena-garancija-page542
 • ELMARK nudi 5 godina standardne garancije za proizvodnju. Za ovaj proizvod se ne koristi opcija produžene garancije.
 •  ELMARK nudi garanciju od 4 godine za standardnu proizvodnju i 1 godinu produžene garancije u sklopu registracije kupovine na adresi: https://bih.elmarkstore.eu/produžena-garancija-page542
 • ELMARK nudi 3 godine standardnu garanciju za proizvodnju i 2 godine produženu garanciju u okviru registracije kupovine na adresi: https://bih.elmarkstore.eu/produžena-garancija-page542
 • ELMARK nudi proizvodnu garanciju od 4 godine. Za ovaj proizvod se ne koristi opcija produžene garancije
 • ELMARK nudi 3 godine standardnu garanciju za proizvodnju i 1 godinu produžene garancije u okviru registracije kupovine na adresi: https://bih.elmarkstore.eu/produžena-garancija-page542
 • ELMARK nudi 3 godine standardnu garanciju za proizvodnju. Za ovaj proizvod se ne koristi opcija produžene garancije
 • ELMARK nudi 2 godine garanciju za standardnu proizvodnju i produženu garanciju od 1 godine sa registracijom kupovine na adresi: https://bih.elmarkstore.eu/produžena-garancija-page542
 • ELMARK nudi 2 godine standardnu garanciju za proizvodnju. Za ovaj proizvod se ne koristi opcija produžene garancije.
 • ELMARK nudi 1 godinu standardnu garanciju za proizvodnju. Za ovaj proizvod se ne koristi opcija produžene garancije.

 

U slučaju ostalih oštećenja proizvoda koji se mogu pojaviti prilikom dostave, kupac će kontaktirati dostavnu službu radi prijave oštećene pošiljke.

 • Cijena:
  . sa PDV
 • Količina:

-nije dostupan

Na proizvod

Tehnički podaci

 0
 0
Poravnanje